دانخوری زنجیری با هاپر دوموتوره

باسلام فروش دانخوری زنجیری باهاپر دوموتوره تراف های سه متری زنجیر هاچ تی زاویه پارس باسلام فروش دانخوری زنجیری باهاپر دوموتوره تراف های سه متری زنجیر هاچ تی زاویه پارس

قیمت قبل: 20,000,000

آگهی‌های شعبه

تجهیزات مرغداری

6,000,000 تومان
5,000,000 تومان

قیمت جت هیتر گازی مرغداری

8,000,000 تومان
4,000,000 تومان

قیمت هواکش مرغداری دست دوم

5,000,000 تومان
4,000,000 تومان

قیمت آبخوری اتوماتیک مرغ

39,000,000 تومان
25,000,000 تومان

هیتر کابینتی

35,000,000 تومان
32,000,000 تومان

آسیاب میکسر

36,000,000 تومان
25,000,000 تومان

فروش و قیمت جت هیتر دوگانه

5,000,000 تومان
4,500,000 تومان

قیمت هیتر مرغداری

23,000,000 تومان
22,000,000 تومان