سیستم سقفهای متحرک شیشه ای

جدیدترین سیستم سقفهای متحرک شیشه ای با طراحی خاص ومدرن بارعایت اصول فنی واستاندارها موجود سقفهای متحرک
سقفهای متحرک شیشه ای موتورایز بوده وبا ریموت کنترل قابلیت تنظیم وباز بست ومانند سایر سقفهای متحرک فضای داخلی رو به فضای باز تبدیل می‌کند وهمچنین امکان استفاده از نور طبیعی وفیلتر شده وفرصت دید آسمان در روز وشب در محیط فراهم می‌کند این سیستم عایق سرما، گرما، صدا ، وصدرصد هوابند وآبند میباشد.