اجرای شاسی کشی نما و نصب فرفورژه نما

اجرای شاسی کشی نما و نصب فرفورژه‌ها یکی از مراحل اصلی در ساخت نمای ساختمان است که نقش بسیار مهمی در استحکام و پایداری نما دارد. در ادامه مراحل مهم برای اجرای شاسی کشی نما و نصب فرفورژه‌ها آورده شده است:

طراحی و مهندسی: ابتدا باید نما به دقت طراحی شود. این شامل تعیین ابعاد، شکل، و ارتفاع نما و ایجاد نقشه‌های ساخت مربوطه است. همچنین، شاسی کشی نما و مکان‌های نصب فرفورژه‌ها نیز باید مشخص شود.

تهیه مواد و تجهیزات: بعد از طراحی، مواد و تجهیزات لازم برای اجرای شاسی کشی نما و نصب فرفورژه‌ها تهیه می‌شود. این شامل فرفورژه‌ها، پروفیل‌های فلزی، بولت‌ها، و دیگر لوازم مورد نیاز است.

اجرای شاسی کشی نما: در این مرحله، پروفیل‌های فلزی به عنوان شاسی نما نصب می‌شوند. این پروفیل‌ها باید با دقت و با توجه به نقشه‌های مهندسی در محل مورد نظر نصب شوند و به ساختمان متصل شوند.

نصب فرفورژه‌ها: پس از نصب شاسی کشی نما، فرفورژه‌ها به پروفیل‌های فلزی متصل می‌شوند. این فرفورژه‌ها ممکن است به عنوان سیستم نصب نما (مثلاً سیستم فلزی نصب کرمیکی) یا به صورت مستقیم برای نصب مواد نمایی مورد استفاده قرار گیرند.

سفت کردن و بررسی کیفیت: پس از نصب فرفورژه‌ها، باید تمام اتصالات سفت شوند و از استحکام و پایداری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین، باید اتصالات و نصب فرفورژه‌ها بر اساس استانداردها و مقررات مربوطه بررسی شود.

با اجرای مراحل فوق، اجرای شاسی کشی نما و نصب فرفورژه‌ها به صورت صحیح و مطمئن صورت می‌گیرد و نمای ساختمان به درستی نصب می‌شو