نهال عناب

درخت عناب با ارتفاع تقریبی 10 متر، به تیره‌ی سنجدیان تعلق دارد. کاشت این درخت عناب عمدتاً در مناطق گرمسیری انجام می‌شود. این میوه در ابتدا دارای رنگ سبز است و به مرور زمان به رنگ قرمز تیره تبدیل می‌شود و بر روی آن چروک‌هایی شکل می‌گیرد. کاشت نهال‌های عناب در ایران، به ویژه در مناطق جنوبی خراسان، به وفور انجام می‌شود. با این حال، می‌توان مبدأ اصلی این میوه را در مناطق جنوبی آسیا قرار داد.