ساخت گلخانه پلی کربناتی

ساخت و نصب گلخانه پلی کربناتی با امکانات و تجهیزات روز دنیا در پردیس مهام سبز آوا می باشد.
همراه با تیم فنی و متخصص.
برای دریافت مشاوره می توانید با شماره درج شده پردیس مهام سبز آوا در سایت تماس حاصل نمایید.