جومولیای دو قلو

پرورش گل جومولیای دو قلو در مشهد
گلخانه رز هلندی شاخه بریده (مینل)

تولید، پرورش و پخش عمده انواع گل رز شاخه بریده و ارسال به سراسر