درب شیشه ای بیمارستان ۱۷ شهریور

اجرا و نصب درب شیشه ایاتوماتیک برای بیمارستان ۱۷ شهریور توسط مجموعه حرفه ای نمایندگی درب اتوماتیک هومر در رشت می باشد.