تعمیر لباسشویی آبسال

لباسشویی ابسال.نوع خرابی.ضعیف شدن سه نظام وخرابی بیرینگ وکاسنمد.رفع عیب تعویض سه نظام وبیرینگ کاسنمد.علت خرابی استفاده نکردن طولانی مدت ازجرم گیرلباسشویی