قیمت نهال گیلاس زرد

نهال گیلاس زرد مانند سایر انواع گیلاس، به صورت ریشه‌دار یا ریشه‌زایی در دسترس است و معمولاً در فصل پاییز یا بهار کاشته می‌شود. برای کاشت نهال گیلاس زرد، باید به محل مناسبی با خاک مناسب، نور و آب کافی توجه کرد.

گیلاس زرد معمولاً به گرمای زیادی نیاز ندارد و می‌تواند در مناطق با آب و هوای معتدل تا معتدل سرد رشد کند. نیازمندی‌های آبیاری و نوری گیلاس زرد ممکن است بسته به شرایط محیطی متفاوت باشد اما در کل، به طور معمول، آبیاری متناوب و نور کافی مطلوب است.