ترازو محک مدل۱۶۰۰۰بدون علمک

ترازو محک مدل۱۶۰۰۰بدون علمک
ترازودردوظرفیت ۳۵ و۵۰ کیلو می باشد.
ترازو در رنگ بندی سفید،قرمزومشکی می باشد.
ترازو بدون علمک ونمایشکر کاربردرپنل جلویی ونمایشگرمشتری در قسمت پنل پشت می باشد.
ورود قیمت واحد ۶و۷ رقم ونمایش مبلغ کل ۷و۸ رقم می باشد.
قابلیت اتصال به کارتخوان وکامپیوتر دارد.
محک صنعت تامین کننده ترازو،ترازو محک،ترازو دیجیتال،ترازوی فروشگاهی محک،
نمایندگی ترازوی محک رشت،نمایندگی ترازو رشت می باشد.