نصب سنگ لاشه

ویلا و محوطه سازی
توضیحات: نصب سنگ مالون اجرای سنگ لاشه با پیمانکاری سنگ لاشه در رابطه بااجرای ویلاهای لوکس و تفریحی با انواع طرح های متنوع اجرای سنگ های مالون سنگ لاشه برای ویلا و یا محوطه آبنما بر پایه ارتباطی هست که ساخته می شود ارتباط باطبیعت و بااستفاده از یک طرح مناسب انجام می گردد و هدف از ایجاد آن همگام شدن به طبیعت است سنگهای طبیعی بر خلاف کارهای