location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ساخت و راه اندازی سیلوی سیمان

سیلوی سیمان یکی از مهم‌ترین ارکان اولیه برای شروع یک پروژه ساخت‌ و ساز است، زیرا برای نگه‌داری سیمان، یکی از پرکاربردترین مواد اولیه برای هر پروژه عمرانی بکار می‌رود. این ماده با ارزش در برابر رطوبت بسیار آسیب‌پذیر است و با اندک رطوبتی بافت پودری خود را از دست می‌دهد و به حالت کلوخه در می‌آید و کاربرد خود را از دست می‌دهد.

معمولاً از سیلوی سیمان در پروژ‌ه‌های بزرگ عمرانی مثل سدسازی، انبوه‌سازی، جاده‌سازی و … استفاده می‌شود.