location-mark شهر خود را انتخاب کنید

سازنده کامیون با اتاق فلزی

کاربری تره باری یا باری فلزی
اتاق باری فلزی کامیونت‌ها به دلیل استحکام، امنیت و قابلیت استفاده طولانی مدت، برای حمل بارهایی که نیاز به حفظ شرایط خاصی دارند، بسیار مناسب می‌باشد.