تابلو بشقاب مسی و فیروزه

استفاده از نقش‌هایی مانند بته‌جقه‌ها، گل شاه‌عباسی، طرح‌های خمیده و … جزو ویژگی‌های منحصر به‌ فرد ترمه‌ها می‌باشد. البته در برخی موارد ممکن است که حاشیه ‌دوزی‌های زیبایی روی ترمه‌ها ایجاد شود تا جلوه و زیبایی آن‌ها بیش ‌از پیش نمایان شود.