میکسر۵۰ لیتری

میکسر۵۰لیتری اصفهان با ۳ سری استیل با موتر ۳ اسب با ضمانت ۱سال