شرکت کانتینر و کانکس ایمن کانکس خرم آباد لرستان

شرکت کانتینر و کانکس ایمن کانکس خرم آباد لرستان
باتوجه به سلیقه ی مشتری می سازد و
اقدام به تهیه و فروش کانتینر های ۴۰ فوت نو با سال ساخت های ۲۰۲۲
ساخت کشور چین کمپانی CIMC نموده که اغلب این نو کانتینر ها در پروژه های خاص و کار های خاص
مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کانتینر ها از نوع ۴۰ فوت HQ بوده که برای باز دید حضوری میتوانید به انبار مجموعه مراجعه فرمایید .