انگشتر تراشه آيسا

انگشتر تراشه آيسا


وزن:٣/٣٦٠


اين كار مخصوص كسايى هست كه براق بودن كار رو دوست دارن اما نميخوان نگين باشه تا ضرر كنن .كاملا تراشه هست بدون كوچكترين نگين