تامين كننده سنگ لاشه

تامين كننده انواع سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي مستقيم از معدن تا مقصد بدون واسطه تامين مي شود