خرید و قیمت بخور سرد فانتزی

ویژگی محصول:  1. قابلیت استفاده از آب تصفیه ومعمولی

  2. دارای کابل USB

  3. استفاده به عنوان چراغ خواب

  4. دوحالت بخورمتناوب ومداوم

  5. حجم گنجایش آب ۲۵۰ میلمتر