نهال گلابی پر بازده و زود بازده

باردهی عالی وتناژ بالا گلابی پایه رویشی وصرفه اقتصادی بسیار عالی برای کشاورزان در نهالستان اسدلو.