فروش اسپلیت دسته دوم ۱۲ هزار سامسونگ

دستگاه سالم تمام قطعات اصلی به شرط با گارانتی