اجرای سنگ لاشه آبنما

آبنمای سنگی یکی از ویژگی های آبشار سنگی مصنوعی می باشد " که مشابه به آبشار صخره ای جلوه می دهند " که با ایده و الهام از طبیعت طرح می شوند " و با متریال های متنوع مانند " سنگ لاشه " سنگ قلوه ای " سنگ مالون ورقه ای ویا هم کوهی سنگ در ابعاد بزرگ و کوچک " ماسه " سیمان می توان اجرا نمود.