بذر یونجه خرید اصفهان

بذر یونجه برای کشاورزی و دامداری استفاده می‌شود. یونجه یکی از مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای است که به دلیل توانایی ارتقاء کیفیت خاک و ارزش غذایی بالا برای دام، در کشاورزی و دامداری بسیار مورد توجه است.