بوته و قلمه انواع رز هلندی

پرورش و تولید انواع بوته رز هلندی در چهار محال بختیاری ارسال سراسر ایران
رز هلندی گلی معروف و خوشبو است و کاشت و پرورش آن همواره در حال افزایش است. و به دلیل شرایط خاص ان درگلخانه ها بیشتر کشت میشود.