مراحل مونتاژ و نصب سازه آئیریک

پس از معرفی جزئیات سازه آئیریک، به نحوه اجرا و مونتاژ سازه در زمین می پردازیم.
پس از طراحی و ساخت کلیه قطعات سازه در کارگاه،مونتاژ و نصب سازه در زمین اهمیت بسیار بالایی دارد.
شرکت برگ سبز مشتاق با در اختیار داشتن نیروهای مجرب در زمینه مونتاژ و نصب سازه، این افتخار را دارد که همیشه و در هر زمان بهترین و کارآمد ترین گلخانه ها را ارائه نموده است.