قیمت و خرید آچار همتراز فلزی

تولید و فروش آچار همتراز فلزی ◇جهت همسطح کردن کاشی و سرامیک در هنگام نصب، از همتراز کاشی و سرامیک استفاده می شود . ◇ همتراز کاشی تخت پر مصرف ترین نوع تراز کننده کاشی و سرامیک می باشد، که در چند سایز تولید و عرضه می شود.