پرده های مکانیکی بالارونده

پرده‌های بالارونده و شید رول هر دو از انواع پرده‌های مدرن هستند که برای کنترل نور، حریم خصوصی و زیباسازی فضاهای داخلی و بیرونی استفاده می‌شوند. اگرچه این دو نوع پرده در برخی ویژگی‌ها مشابه هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند که می‌توانند در انتخاب بهترین گزینه برای نیازهای خاص شما تأثیرگذار باشند.