کارگاه خرید چوب روسی در مرند

فروش انواع چوب روسی، ترموود در ضخامت های ۸-۱۲-۱۶ میل به صورت خام و رنگی در ارتفاع ۳ متر