اجرای آجر رستیک در فضای داخلی

استفاده از نمای آجری محدود به فضای بیرونی نمی‌شود. از نمای آجری و طراحی فضای داخل با دیوار آجری در فضای داخلی خانه، آپارتمان، محل کار، دفتر و بسیاری از مکان‌ها عمومی استفاده فراوانی می‌شود. استفاده از دیوار و نمای آجری در کنار دکور و وسایل دیگر، ترکیبی از طراحی مدرن و سنتی را است که فضای دلپذیری را ایجاد می‌کند