نصب سنگ کوهی

اجرای سنگ لاشه
نصب و دیوار چینی
نصب درپوش
نصب پله
نصب آبنما کباب پز
کف به صورت چکوشی و برشی توسط سنگ مالون میرزایی در تهران و اطراف تهران قابل اجرا می باشد.