location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/fanarsazi-sadeghi/فنرسازی-صادقی-در-تهران

خرید فنر دستگیره پژو

فنر دستگیره پژو یکی از قطعات مکانیکی است که در سیستم دستگیره درب خودرو استفاده می‌شود. این فنر به باز و بسته شدن روان دستگیره کمک می‌کند و باعث می‌شود که دستگیره به صورت خودکار به جایگاه اولیه خود برگردد.

اگر فنر دستگیره پژو خراب شود یا دچار شکستگی گردد، ممکن است دستگیره به درستی عمل نکند یا بازگشت به جایگاه اولیه با مشکل مواجه شود. در این صورت، تعویض یا تعمیر فنر ضروری خواهد بود.
فنرسازی صادقی در تهران
فنرسازی صادقی در تهران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه