مانیکور و کاور ناخن

کاور ناخن
کاور ناخن یکی از روش های مانیکور و زیباسازی ناخن هاست که می تواند زیبایی بیشتری به ناخن های شما بدهد.

بسیاری از خانم ها ناخن های ضعیف و شکننده ای دارند و نمی توانند ناخن های خود را بلند کنند. در برخی افراد نیز سطح ناخن ها بسیار ناهموار است و ظاهر نامناسبی را ایجاد می کند. کاشت ناخن برای این افراد بسیار مناسب است. زیرا از این طریق به راحتی به ناخن های دلخواه خود میرسند و قد و استحکام آن ها را افزایش می دهند.کاور ناخن در رشت توسط عروس سرای زهیرا انجام میشود