location-mark شهر خود را انتخاب کنید

بهترین مهدکوک قرآنی در قلهک کجاست

همکاری کودکان یاسی در برنامه های مناسبتی مذهبی و دینی
پخش شربت و شیرینی در ایام محرم بین کوکان و رهگذران وهمسایه گان مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی یاس
احکام و مناسبت های مهم ما مسلمانان برای کودکان نیز با اهمیت است مهربان بودن و اطعام دادن به دیگران را در چنین فاهایی می آموزند