سنگ گرانیت صورتی

گرانیت قرمز نوعی گرانیت فراوان از پتاسیم فلدسپار صورتی است ، که در آن k-feldspar رنگی قرمزتر از رنگ صورتی ایجاد می کند. همچنین ، شما می توانید از اکسید آهن موجود در دانه های هماتیت و یا قرار گرفتن در فلدسپات ، رنگ آمیزی قرمز دریافت کنید ، در واقع همان فرایندی است که باعث می شود