کوله پشتی

کوله پشتی پسرونه با بهترین دوخت و کیفیت موجود در تولیدی محمد نعیم حسنی نژاد در یزد.