گل رز صورتی در مجموعه گلخانه مینل

گل رز صورتی در مجموعه گلخانه مینل
در رنگ بندی مختلف
بهترین گلخانه در مشهد