شهر خود را انتخاب کنید

ماست بورانی بادمجان با بهترین کیفیت رشت

ماست بورانی با بادمجان یکی از نوعی ویژه از ماست بورانی است که با اضافه کردن بادمجان به ترکیب معمولی ماست بورانی تهیه می‌شود. بادمجان در این ترکیب به عنوان یکی از مواد اصلی استفاده می‌شود و طعم و افزودن این مواد به ماست بورانی، به سلیقه خاصی برای این سالاد می‌دهد.