بلوز شلوار مخمل میکی موس

بلوز شلوار مخمل میکی موس و دوستانش😍

کد 6314

جنس مخمل 👌💪

طرحی زیبا و جذاب ❤️

40: قد بلوز ۴۰ پهنا ۲۹ آستین ۳۳ قد شلوار ۵۲
45: قد بلوز ۴۶ پهنا ۳۳ آستین ۳۶ قد شلوار ۶۲
50: قد بلوز ۵۲ پهنا ۳۶ آستین ۴۰ قد شلوار ۷۱
55: قد بلوز ۵۵ پهنا ۳۹ آستین ۴۶ قد شلوار ۷۸
60: قد بلوز ۶۲ پهنا ۴۴ آستین ۵۱ قد شلوار ۸۳

قیمت قبل: 179,000