سرویس اسپلیت صفر شوی

دستگاه کامل باز با قطعات کامل باز با کارواش شسته ونصب مجدد میشود کار گارانتی میباشد وکیوم انجام میشود گاز داخل دستگاه جمع میشود