جوراب مردانه اعلا ساقدار

جوراب  مردانه ساقداراعلا در رنگبندی مختلف وطرحهای مختلف بی نظیر نخ پنبه اعلا  بدون حساسیت ونرم لطیف