سرویس دوره ای، امداد شبانه روزی و عیب یابی با دستگاه

موتور: تعمیرات موتور شامل تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا، تنظیم و تعمیرات مرتبط با سیستم‌های اسپری و ایجکشن سوخت، تعویض رومانتیکها و تعمیر مشکلات مکانیکی موتور می‌شود.


سیستم ترمز: این شامل تعمیرات ترمز دیسکی و ترمز کاسه‌ای، تعویض پدال ترمز و سیستم هیدرولیکی ترمز می‌شود.


سیستم تعلیق: تعمیرات تعلیق شامل تعویض تعلیق‌ها، تعویض آمورتیسورها و تنظیم تعلیق خودرو می‌شود.


سیستم الکتریکی و الکترونیکی: تعمیرات سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی از جمله تعمیرات روشنایی، تعویض باطری، تعمیرات سیستم‌های صوتی و ناوبری و تعمیر مشکلات سیستم‌های کنترلی الکترونیکی می‌شود.


سیستم تهویه: تعمیرات سیستم تهویه شامل تعویض فیلترها و کمپرسور تهویه، تعمیرات سیستم گرمایش و سرمایش و تنظیم سیستم تهویه می‌شود.


سیستم انتقال: تعمیرات سیستم انتقال شامل تعویض، تنظیم و تعمیرات جعبه‌دنده‌ها و مشکلات مرتبط با سیستم انتقال قدرت می‌شود