پرده طرح ایتالیایی دکور مخمل شیراز

پرده تور روی زمینه گرده و طرح ایتالیایی است دکور مدل ژورنالی از جنس مخمل برجسته ابرویی مخمل طلا کوب از نوع ملخی سوزنی است. همه موارد در رنگ بندی و طرح های مختلف موجود است.