مبل طرح حصیری

مبل طرح حصیری قابل شست وشو تحمل وزن بالا
مناسب فضای باز وافتاب وباران
رنگ بندی موجود پخش مستقیم از کارخانه
توسط مبلمان باغی رنجبر به سراسر کشور