تکنیک طراحی چهره با مداد در تهران

تکنیک طراحی چهره با مداد 20 در 30 کار هنرجو با استعداد گالری نقاشی نشاط واقع در تهران شهرک ولیعصر می باشد.