تولید انواع پاف حصیری و پارچه ای

ست دونفره کامل چستر برای دوره همی و تراس
قطر 60سامنت ارتفاع 43سانت