شیلنگ سه لایه اطلس

زیره مواد مشکی وسط شیری رویه مواد نو نخ دار