اسپرت دخترانه و پسرانه مدل پوما

کفش دخترانه و پسرانه مدل پوما
بسیار سبک و با کیفیت ،جنس تضمینی
زیره پیو و قابل انعطاف🌺


رنگ سفید و مشکی 🌈

سایز ۲۵الی ۳۶
جدول سایز 👇👇👇👇
سایز ۲۶ داخلش ۱۶/۲سانت
سایز ۲۷ داخلش ۱۶/۸
سایز ۲۸ داخلش ۱۷/۴
سایز ۲۹ داخلش ۱۸
سایز ۳۰ داخلش ۱۸/۶
سایز ۳۱ داخلش ۱۹/۲

سایز ۳۲ داخلش ۱۹/۸سانت
سایز ۳۳ داخلش ۲۰/۴
سایز ۳۴ داخلش ۲۰
سایز ۳۵ داخلش ۲۱/۶
سایز ۳۶ داخلش ۲۲/۲