طراحی و جوشکاری شاسی کشی نما

وظیفه شاسی کشی ساختمان شامل موارد زیر است:

۱. تحمل بارهای ساختمانی: شاسی کشی باید توانایی تحمل بارهای استاتیکی و دینامیکی ساختمان را داشته باشد. این بارها شامل وزن ساختمان خود، بارهای باد، برف و لرزه است.

۲. توزیع بار: شاسی کشی باید بارها را به طور متناسب و منظم به سازه‌های زیرین منتقل کند تا به ازای هر نقطه بار، توانایی تحمل بار را داشته باشد.

۳. استحکام و پایداری: شاسی کشی باید از جنس موادی باشد که استحکام و پایداری کافی را برای حمل بارهای ساختمان فراهم کند و از مسائلی مانند انعطاف‌پذیری زیاد یا ضعف سازه جلوگیری کند.

۴. توزیع انرژی: در صورت وقوع زلزله یا رخدادهای دیگر، شاسی کشی باید بتواند انرژی ناشی از این رویدادها را به طور ایمن و متناسب به سازه‌های زیرین منتقل کند تا از خسارت به ساختمان جلوگیری شود.

۵. تأمین پایداری سازه: شاسی کشی باید به‌طور پایداری از جنس مواد باشد که بتواند به مدت طولانی‌تری پایداری و استحکام ساختمان را تأمین کند و از عمر مفید ساختمان افزایش دهد.

شاسی کشی ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم و حیاتی ساختمان است و باید با دقت و با استفاده از مواد با کیفیت و با رعایت استانداردهای مربوطه طراحی و اجرا شود.

اجرای بهترین طراحی و جوشکاری شاسی کشی نما با قیمت مناسب توسط گروه جوشکاری ساری نما در مازندران می باشد.