قیمت دستگاه چانه گیر نان فانتزی

دستگاه چانه گیر نان فانتزی، تقسیم کن تمام اتوماتیک خمیر (دیوایدر) بدون دخالت دست، جهت بریدن و تقسیم خمیر به قطعات با وزن معین مورد استفاده قرار می گیرید.


خمیر توسط پیستون مکشی بدون آسیب به ساختار گلوتن بدون فشار و پاره شدن تقسیم می گردد.‏

دارای سرعت متفاوت و قابل تنظیم بوده و همچنین می توان شمارنده و توزیع کننده اتوماتیک (کنترل پنل ‏plc‏) روی دستگاه نصب نمود‏


استفاده این دستگاه در نانوایی فانتزی می باشد