قهوه هسته خرما

قهوه هسته خرما قهوه هسته خرما را می توان با آب گرم، آب سرد و یا شیر مخلوط کرده، میل کنید.
دارای طبع گرم می باشد.
برای سفارش قهوه هسته خرما به عطاری رضائی مراجعه نمایید.